About

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de nalatenschap van Misha Mengelberg te verzamelen, te bewaren, te valoriseren en te ontsluiten en de vruchten van deze bezigheden publiekelijk uit te dragen en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Bestuurssamenstelling en functie

 • Mevrouw Andrea Mengelberg – Voorzitter
 • Mevrouw Susanna Maria von Canon – Penningmeester
 • De heer Huub van Riel – Secretaris

Beloningsbeleid

Wij ambiëren een zo klein mogelijke overhead, zodat ons budget kan gaan naar het verwezenlijken van de projecten. Er is geen winstoogmerk op onze stichting.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan 2019-2020

 1. Het instellen en in stand houden van een werkgroep, waarin individuele en/of collectieve activiteiten in de onder het eerste lid genoemde zin worden ondersteund en gepropageerd;
 2. Het instellen en in stand houden van een archief waarin de materialen die onderdeel zijn of verband houden met de doelstelling van de stichting worden bewaard en toegankelijk gemaakt;
 3. Het stimuleren van het uitdragen en bestuderen, in artistieke, wetenschappelijke of andere zin, van de vruchten van Misha Mengelberg’s muzikale, kunstzinnige en organisatorische bezigheden en gedachtegoed; 
 4. Het gebruik van alle wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur aan de doelstelling van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteitenkalender 2019-2020

 • De stichting heeft plannen voor samenwerkingsinitiatieven met het Jazzarchief, met het Nederlands Muziekinstituut, met Conservatoria in binnen- en buitenland, met Donemus, met de Rhythm Changes Conference en internationale Jazz podia.
 • De stichting beoogt muziekdocenten die door Misha geïnspireerd zijn en/of bij hem gestudeerd hebben te motiveren zijn muziek aan de jongere generaties uit te dragen. De stichting gaat wetenschappelijk onderzoek ondersteunen in nauwe samenwerking met uitgevers. De stichting wil Misha’s opnames toegankelijker maken door het in kaart brengen van zijn vele optredens in de vorm van bijvoorbeeld het publiceren van een Sessionografie op de beoogde website.
 • De stichting zal kennis en inzicht vergaren van diegenen die Misha beleefd en gekend hebben, zoals de vele musici waarmee hij speelde, alsmede journalisten, concert-organisatoren en andere muziek-professionals met kennis van zaken.  Wij willen geenszins de nalatenschap van Misha als museumstukken vereren en bewaren: wij zijn van mening dat het fenomeen Misha Mengelberg zo belangrijk is voor de Nederlandse cultuur (dus niet alleen binnen de muziekwereld) dat, uitgaande van zijn oorspronkelijke filosofie en denkwijze, vernieuwing en creativiteit word uitgedragen en gecreëerd – op alle conservatoria kan muziek van Misha toegankelijk gemaakt worden, de  bladmuziek van Misha zal op muziekscholen te krijgen zijn, de jeugd kan door middel van Misha’s toegankelijker deuntjes het spelen van hun instrument  – en erop te improviseren leren.  De Stichting Misha Mengelberg wil het nieuwe jeugd-pianoboek  Mishakosmos kunnen ondersteunen en ook de Goeden Dagjes met een grote aantal van zijn ‘jazz’ stukken reviseren en distribueren.
 • Muzikale ambassadeurs voor de muziek en denkwijze van Misha zijn bijvoorbeeld de orkestleden van het ICP Orkest waarvan Misha mede oprichter was, maar ook vele internationaal gerenommeerde musici die met Misha samengewerkt hebben.
 • De stichting ontwikkelt een website dat zal bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van de stichting door te fungeren als archief en zodoende het werk van Misha te contextualiseren door middel van het aanbieden van een geautoriseerde biografie, interviews met Misha en teksten van anderen over Misha, discografie, sessionografie, een overzicht van optredens, een literatuurlijst en een multimedia-archief waaronder fotografie, geluidsopnamen, video-opnamen. Daarnaast biedt de website een overzicht van huidige en toekomstige optredens, voorstellingen enzovoort betreffende het werk van Misha Mengelberg.

ANBI Informatie

Naam
Stichting Misha Mengelberg

RSIN/fiscaalnummer
8602.43.515

Rekeningnummer
NL65 TRIO 0788 8546 66

Contactgegevens
Stichting Misha Mengelberg
Prinseneiland 99-H
1013 LN Amsterdam
info@mishamengelberg.com

Bestuurssamenstelling
Mevrouw Andrea Mengelberg – Voorzitter
Mevrouw Susanna Maria von Canon – Penningmeester
De heer Huub van Riel – Secretaris